Videoguru.fi logo
  • WordPress
  • Web-koodaus
  • After Effects
  • Animate
  • Illustrator
  • InDesign

Somevideot myyntiä ja markkinointia varten

Sosiaalista mediaa eli somea varten suunniteltujen mainos- ja markkinointivideoiden määrä on nopeassa kasvussa. Somea varten suunniteltuja mainosvideoita voidaan hyödyntää niin tuotteiden kuin palveluiden myynnissä tai vaikkapa rekryyn tähtäävässä markkinoinnissa ja muissa kampanjoissa.

Riipuen siitä mihin kaikkiin kanaviin mainosvideo halutaan viedä, yhdestä ja samasta videosta voi joutua tekemään joka tapauksessa useampia versioita muun muassa teknisten vaatimusten mukaisesti. Yksi kanava tykkää pystyvideosta ja toinen vaakavideosta, jokin pidemmästä ja jokin toinen taas lyhyemmästä. Yleensä somevideon kesto on kanavasta riippumatta maksimissaan vain muutaman minuutin, jotta se toimii ympäristössään mahdollisimman tehokkaasti. Somevideossa viestisi kannattaa joka tapauksessa paketoida kompaktiin muotoon ja esittää mahdollisimman kiinnostavalla ja huomiota herättävällä tavalla.

Videoguru ja somevideot
Somekanavia on useita ja tyypillisesti tietyt käyttäjäryhmät suosivat tiettyjä kanavia. Näin videosi voidaan kohdistaa juuri potentiaalisille asiakkaille.

Tyypillisen somevideon toteutus pähkinän kuoressa:

Somevideoiden teknikset speksit eri kanaville

Suosituimmat somekanavat ovat tällä hetkellä: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok ja LinkedIn. Kussakin kanavassa on hieman erilaiset speksit videon julkaisemiseen ja lisäksi kussakin kanavassa on useampia erilaisia julkaisumuotoja. Esimerkiksi Instagramissa voidaan julkaista IG Reels -muotoisia videoita, joiden suositeltu kuvasuhde on 9:16 (pystyvideo) ja videon pituus: max. 1,5 min. Vastaavasti IG Story -muotoisen videon kuvasuhde on sama mutta pituus max. 1 min. Toinen esimerkki on YouTube, jossa normaali suositeltu videon kuvasuhde on 16:9 (vaakavideo). Tällaisen videon pituus voi olla jopa useita tunteja, mutta yleensä somevideot ovat vain joitakin minuutteja. YouTuben Shorts-muotoisisa videoissa suositeltu kuvasuhde on puolestaan 9:16 (pystyvideo) ja videon maksipituus vain 1 min. Kun tiedät mihin kanavaan haluat videon julkaista, videoguru auttaa suunnittelemaan ja laatimaan juuri sopivan ja tekniset vaatimukset täyttävän videon.

Videoguru ja somevideot

Somevideon suunnittelun ja toteutuksen hinta

Somevideon tekemisen hinta riippuu luonnollisesti siitä, kuinka paljon tarvitaan työtä sen tekemiseen (kaluston määrä, henkilöiden määrä, videokuvauksen pituus, editoinnin määrä jne.). Joka tapauksessa, kun someen tarkoitetulle mainosvideolle on suunniteltu selkeä idea ja napakka viesti, videomainoksen tekeminen on nopeaa eikä toteutuksen hinta nouse suureksi. Tarkoitus on, että tehokkaasti tuotettu videomainos voisi maksaa nopeasti itsensä takaisin. Lisäksi saat tavoitettua suuren määrä uusia potentiaalisia asiakkaita.

Suosittelemme tilaamaan kerralla useamman somevideon, joissa kussakin voidaan kokeilla hieman erilaista ideaa ja lähestymistapaa. Vaikka tiedämme millaiset videot yleensä toimivat parhaiten, kannattaa kokeilla hieman erilaisia ideoita ja viestimistapoja, jotta viesti menee parhaiten perille. Tilaamalla useamman mainosvideon samalla kertaa saat myös yhteisalennuksen.